Biuro Tłumaczeń

tct FAQ - CZYLI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


• Kiedy tłumaczenie traktuje się jako tłumaczenie specjalistyczne?
Jeżeli zrozumienie danego tekstu wymaga fachowej wiedzy z zakresu określonej dziedziny, jego przekład kwalifikuje się jako tłumaczenie specjalistyczne. Typowymi przykładami tekstów wymagających tłumaczenia specjalistycznego są teksty naukowe, prawnicze lub podatkowe, oraz instrukcje obsługi urządzeń technicznych.
• Kiedy zalecamy korektę redaktorską przetłumaczonego tekstu przez native speakera?
Jeżeli przetłumaczony dokument ma docelowo stać się przedmiotem publikacji, zalecane jest, aby przed udostępnieniem go szerokiemu gronu odbiorców, dokument został dodatkowo poddany korekcie oraz adaptacji stylistycznej ze strony rodzimego użytkownika języka, na jaki został przetłumaczony, czyli tzw. native speaker'a.
• Czy firma lub instytucja może wybrać tłumaczy do wykonywania zleceń?
Jeżeli klient jest zadowolony, z jakości tłumaczeń przeprowadzonych przez konkretnego tłumacza, istnieje możliwość wydelegowania go do zajmowania się zleceniami danej firmy.
• Co to jest strona obliczeniowa tłumaczenia?
Aby uniezależnić koszt wykonania tłumaczenia od sposobu formatowania tekstu (tzn. wielkości zastosowanej czcionki, liczby wersów na pojedynczej stronie wydruku itp.), w praktyce tłumaczeniowej objętość dokumentu wyznaczana jest zawsze w oparciu o tzw. stronę obliczeniową tłumaczenia. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, w przypadku tłumaczeń niewymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, strona obliczeniowa tłumaczenia obejmuje 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń przysięgłych objętość ta wynosi 1125 znaków ze spacjami.
• Jak ustalić liczbę znaków w przeznaczonym do tłumaczenia dokumencie?

Pliki edytowalne:

Aby ustalić liczbę znaków w dowolnym dokumencie obsługiwanym przez standardowy edytor tekstów MS Word, należy:

• otworzyć wybrany dokument w edytorze MS Word i wybrać z rozwijanego menu polecenie: "Narzędzia"

• następnie wybrać pozycję "Statystyka wyrazów" i zaznaczyć opcję "Dołącz przypisy dolne i końcowe"

• odczytać wartość liczbową podaną w polu "Znaki (ze spacjami)"

 

W sposób analogiczny wykorzystać można też na przykład program Writer z pakietu OpenOffice. W najnowszej wersji programu Word, pochodzącej z edycji Office 2007, przycisk "Statystyka wyrazów" znajduje się w zakładce "Recenzja".

W przypadku dokumentów powiązanych z innymi aplikacjami, należy najpierw zaznaczyć i skopiować całą zawartość danego dokumentu, a następnie wkleić ją do nowo otwartego dokumentu edytora Microsoft Word. Dalsza część procedury przebiega w sposób analogiczny do opisanego powyżej.

 

Pliki nieedytowalne:

W przypadku tekstów drukowanych oraz skanów w formie plików graficznych, automatyczne ustalenie liczby znaków w dokumencie źródłowym jest niestety niemożliwe. Rozliczenie kosztów tłumaczenia tego typu dokumentów odbywa się zawsze w oparciu o objętość tekstu gotowego tłumaczenia, a szacunkowa wycena powyższych kosztów wymaga udziału jednostki ludzkiej.